שלג בנתניה

אירועי “שלג בשכונות” חוזרים ובגדול.
אז… תכינו את הצעיפים והכפפות

Contacts:

רחבת קניון עיר ימים

Address:

Share with friends

City Life

An important message for the bathers and surfers

Netanya Municipality announces closure of all bathing and rescue services

City Life

The Netanya Municipality is with you always at the 106 Municipal Hotline

Isolated? Feel emotional distress? Need help?

Together we will overcome

We want to say that our hearts go out to the people of Como and Italy

Find us at Instagram