המותניים הצרים של המדינה 1948-1967 | GoNetanya
בית > המותניים הצרים של המדינה 1948-1967

5.2.2018

המותניים הצרים של המדינה 1948-1967

במסגרת תכניות המוזאון לשנת ה70 וה90 ייערך בשבוע הבא יום עיון ארצי בנושא אזור
השרון ב1948-קרבות שקבעו את גבולות המדינה ,והחיים על קו התפר עד ,1967

במסגרת יום העיון ייערכו סיורים אל אתרי הקרבות של חטיבת אלכסנדרוני

תוכניות יום העיון

שוק של נתניה